A Jampolo Kft. képzési projektre nyert pályázatot

Kedvezményezett
neve: JAMPOLO Reklámszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság

Projekt megnevezése: A Jampolo Kft. képzési projektje
Pályázati kiírás megnevezése:
GINOP-6.1.6-17 - Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és
középvállalatok munkavállalói számára

Megítélt összeg: 5 616 607 Ft
Támogatás aránya: 100%
Projekt megvalósításának időtartama: 2019.08.01.- 2021.04.30.

Tényleges befejezés dátuma: 2021.04.16.

Pályázat azonosító száma: GINOP-6.1.6-17-2018-01053

Cégünk, a JAMPOLO Kft. 2003-ban alapított, 100%-ban magyar tulajdonban lévő mikrovállalkozás,
amely hosszú távú, sikeres szakmai múltra visszatekintő vállalkozás.
Fő tevékenységünk szerint reklámügynöki tevékenységgel foglalkozunk, s teljes körű ügynökség lévén a
komplex megoldások hívei vagyunk.
Jelentős mértékű árbevételünk származik webfejlesztésből is, illetve marketing tanácsadásból is az egyes
cégek piaci megjelenése kapcsán. Széleskörű tevékenységünk összehangolt működtetésével mind
árbevételünk, mind az eredményes gazdálkodás adatait tekintve folyamatos, lineáris fejlődés jellemzi
társaságunkat.
A rendelkezésre álló humánerőforrás: mind a 7 fő, melyből 1 fő rendelkezik főiskolai végzettséggel. A
létszám jelenleg is rendelkezésre áll. A munkatársak képzettségi szintje többségében középfokú vagy
felsőfokú (egyetemi, főiskolai) végzettség, a Közös Európai Digitális Kompetencia Keretrendszer 5
területén középszintű, azaz önálló felhasználói szintű kompetenciával rendelkeznek.
A megvalósítás során a dolgozók 100%-a bevonásra kerül. Munkavállalóink irodai asszisztensi és
marketing munkakörökben dolgoznak. Munkavállalóink képzési igényét személyes beszélgetések során
mértük fel. A képzések között Adatbáziskezelés képzés is megvalósul, mely az Ipar 4.0 megoldások
alkalmazásához szorosan kapcsolódik. Mivel cégünk a főtevékenysége mellet a TEÁOR 7311'08
Reklámügynöki tevékenység is végzi, és a megvalósuló képzésekkel közvetlenül ezen tevékenységünk
hatékonyságát is fejlesztjük, így projektünk az Irinyi Terv megvalósulásához nem járul járul hozzá.
Projektünk fő célja, hogy versenyképes, a gazdasági igényeknek megfelelő képzettséggel, képességekkel
rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A projekt közvetlen célja, hogy a képzésbe bevont 7 fő olyan
tudásra tegyen szert, melyet mindennapi munkájuk során használni tudnak, melyből cégünk és ők maguk
is profitálhatnak. A képzési lista kialakítása az előzetes igényfelmérés alapján történt, figyelembe véve
munkakörüket, munkaidejüket.
Csoportos oktatást szeretnénk megvalósítani, hiszen fontos számunkra a csoportként való gondolkodás és
munkavégzés. A képzéseket munkaidőben tervezzük kivitelezni, így szerves részei lennének mindennapi
munkánknak, és segítenének hatékonnyá tenni munkavégzésünket. A projekt során 4 db a Fktv. 2. § 5.
pont szerinti egyéb képzés valósul meg 7 fő munkavállalónk részére: Adatbáziskezelés, Hatékony
kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok, Csapatépítés, Stressz-és konfliktuskezelés. A képzéseket
a projekt időtartama alatt, azaz 2019.08.01.- 2021.04.30. között valósítjuk meg.
A pénzügyi erőforrások tekintetében a támogatás elnyerésével, valamint cégünk likvid erőforrásainak
köszönhetően a megvalósítás kockázatmentes és biztosított. A szükséges tárgyi feltételek cégünk
székhelyén adottak és biztosítottak, ezért az lesz a képzések helyszíne. A képzések befejezését követően a
munkavégzés hatékonyságát mérjük, különös tekintettel a digitális kompetenciák, projektmunka, és
együttműködés tekintetében a minőségirányítási rendszerünkben kidolgozott mutatók alapján.
Folyamatközi ellenőrzést is végzünk, hogy felmérjük a képzések hatékonyságát személyes megbeszélések
során.
A projekt gördülékeny megvalósítása érdekében projektmenedzsert jelölünk ki, aki felsőfokú
végzettséggel és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik. A szervezéséhez, lebonyolítás segítéséhez
szakmai megvalósítót jelölünk ki, aki a munkavállalók igényeit szem előtt tartva szervezi meg a

képzéseket.
Cégünk a projekt megvalósítása során külső személyek bevonását nem tervezi, a képzéseken kizárólag
saját munkavállalói vesznek részt. Támogatási kérelmünkben az „Adatbáziskezelés” képzést jelöltük meg,
mint IPAR 4.0 képzést (azon belül az „Adatbázis, Big Data kezelés, adatkiértékelés, feldolgozás”
célterületet érintve), mellyel 73.11 Reklámügynöki tevékenységünket kívánjuk fejleszteni. IKT
használathoz kapcsolódó, vállalati digitalizációt támogató képzésként 30 tanórás Adatbáziskezelés
képzést szervezünk 7 fő munkavállalónknak.

 

címke: 

Partnereink:

Te megálmodod. Mi megvalósítjuk! Ajánlatkérés